ŚCIEŻKA DYDAKTYCZNA

W REZERWACIE „WYDYMACZ”

W ANTONINIE

Autorzy

Aplikacja „Ścieżka Antonin” oraz strona internetowa www.sciezkaantonin.pl powstały w ramach projektu zrealizowanego przez:

Projekt dofinansowano ze środków

Tekst:

 • Piotr Basiński
 • Waldemar Blaźniak
 • Artur Golis
 • Michał Klawinski
 • Maciej Seretny

Fotografie:

 • AG – Artur Golis
 • EP – archiwum Euro Pilot Sp. z o.o.
 • JK – Jerzy Karg
 • JW – Jacek Wendzonka
 • KM – Krzysztof Moroz
 • MC – Marek Chwistek
 • MK – Michał Klawinski
 • MKo – Monika Konatowska 
 • NA – archiwum Nadleśnictwa Antonin
 • NS – Natalia Sulanowska
 • PB – Piotr Basiński
 • PF – Paweł Fabijański
 • PR – Paweł Rutkowski
 • PS – Piotr Skórnicki
 • PŚ – Paweł Śliwa
 • SF – Szymon Fritzkowski
 • TS – Tomasz Skorupka
 • WB – Waldemar Blaźniak

Źródła:
Plan ochrony rezerwatu „Wydymacz”, praca zbiorowa pod kierunkiem Pawła Śliwy, Polskie Towarzystwo Ochrony Przyrody „Salamandra”, Poznań 2004
Plan urządzenia gospodarstwa rezerwatowego rezerwat „Wydymacz” na okres 1.01.1989 – 31.12.1998 r.
Ocena walorów przyrodniczych wybranych rezerwatów Województwa Wielkopolskiego na podstawie awifauny lęgowej. Opracowanie: Winiecki A. 2001. Zdeponowane w biurze Wojewódzkiego konserwatora w Poznaniu.
Materiały Nadleśnictwa Antonin, Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego oraz Wydawnictwa Euro Pilot Sp. z o.o.

 

Realizacja:

Euro Pilot Sp. z o.o.

ul. Konarskiego 3, 01-355 Warszawa
tel./fax: 22 664 37 20, 22 664 50 91
e-mail: biuro@europilot.com.pl
www.europilot.com.pl