Ścieżka edukacyjna projekt

ścieżka edukacyjna projekt

Jesteś gotowy na niesamowitą podróż przez świat przyrody? Dowiedz się jak projekt „Na tropie przyrody” zmienia sposób, w jaki dzieci uczą się o otaczającym nas środowisku. Zaskakująca statystyka mówi, że tylko 20% dzieci spędza czas na zewnątrz w porównaniu do 90% w poprzednich pokoleniach. Czas to zmienić!

Projekt „Na tropie przyrody” to innowacyjny i fascynujący program edukacyjny skierowany do uczniów Szkoły Podstawowej nr 27 w Bielsku-Białej oraz mieszkańców osiedla. Celem projektu jest podniesienie świadomości ekologicznej poprzez tworzenie interaktywnej ścieżki edukacyjnej, która umożliwi dzieciom poznanie i zrozumienie różnych aspektów przyrody w sposób praktyczny i angażujący.

Na trasie ścieżki edukacyjnej dzieci będą miały możliwość obserwacji i badania różnych gatunków roślin, rozwiązywania zagadek i łamigłówek oraz rozwijania umiejętności obserwacyjnych i analitycznych. Przez zabawę i eksplorację dzieci będą uczyć się o ekosystemach, zrównoważonym rozwoju i ochronie środowiska naturalnego.

Ta innowacyjna ścieżka edukacyjna jest nie tylko sposobem na zdobywanie wiedzy, ale również na rozwijanie umiejętności społecznych i emocjonalnych dzieci. Poprzez wspólne działania i zadania, dzieci będą uczyć się współpracy, komunikacji oraz szacunku dla przyrody i innych istot żywych.

Wniosek

  • Projekt „Na tropie przyrody” to innowacyjne narzędzie w procesie nauczania i uczenia się, które umożliwia dzieciom interaktywne i angażujące doświadczenie z przyrodą.
  • \
  • Ścieżka edukacyjna przyczynia się do podniesienia świadomości ekologicznej, tworzenia więzi z regionem i rozwijania umiejętności społecznych dzieci.
  • Poprzez Projekt „Na tropie przyrody” dzieci mogą odkrywać uroki przyrody i rozwijać swoje pasje i zainteresowania.
  • Ścieżka edukacyjna wprowadza innowacyjność do procesu nauczania, angażuje dzieci w sposób praktyczny i wspomaga ich rozwój holistyczny.

Opis koncepcji projektu

Projekt „Na tropie przyrody” ma za cel edukację ekologiczną i środowiskową poprzez stworzenie ścieżki edukacyjnej dla mieszkańców osiedla i uczniów Szkoły Podstawowej nr 27 w Bielsku-Białej. Podczas realizacji projektu zostaną wykorzystane podstawowe gatunki drzew i krzewów liściastych oraz iglastych, co pozwoli dzieciom poznać różnorodność roślinności w regionie i zrozumieć ich ekosystemyczne znaczenie.

Jednym z kluczowych elementów koncepcji projektu jest stworzenie terenu umożliwiającego prowadzenie zajęć edukacyjnych na świeżym powietrzu. W ramach ścieżki edukacyjnej dzieci będą miały możliwość poznawania różnych elementów przyrody, rozwiązywania zagadek i gier logicznych oraz rozwijania swoich umiejętności i zainteresowań. Każdy przystanek edukacyjny będzie zawierał tablice informacyjne z ważnymi informacjami na temat danego gatunku rośliny, co umożliwi dogłębne poznanie ich cech i właściwości.

W ramach projektu przewidziano również stworzenie ogródka meteorologicznego oraz zegara słonecznego. Ogródek meteorologiczny pozwoli dzieciom na naukę obserwacji i interpretacji zjawisk atmosferycznych, a zegar słoneczny będzie służył do nauki o ruchu Ziemi i zmieniającym się czasie. Te atrakcje dodatkowo wzbogacą doświadczenie uczestników ścieżki edukacyjnej i umożliwią im bardziej interaktywną formę nauki.

koncepcja projektu
Gatunki roślinTermin realizacji
Drzewa liściasteWiosna 2023
Drzewa iglasteWiosna 2023
Krzewy liściasteWiosna 2023

Lokalizacja i koszty

Planowana ścieżka edukacyjna „Na tropie przyrody” będzie ulokowana w pobliżu Szkoły Podstawowej nr 27 w Bielsku-Białej, przy ul. Zofii Kossak-Szczuckiej 19. Wybór tej lokalizacji ma na celu zwiększenie dostępności i wygody dla uczniów oraz mieszkańców osiedla, którzy skorzystają z tej atrakcji edukacyjnej.

Szacowany koszt przedsięwzięcia to 100 000,00 zł. Łączna kwota zostanie przeznaczona na zakup i montaż małej architektury, prace projektowo-ogrodnicze oraz zakup roślin. Całość kosztów została dokładnie przeanalizowana i pozytywnie oceniona przez Zespół Weryfikacyjny, co gwarantuje odpowiednie wykorzystanie środków finansowych.

Koszt przedsięwzięciaElementy
30 000 złZakup i montaż małej architektury
40 000 złPrace projektowo-ogrodnicze
30 000 złZakup roślin

Całkowity koszt inwestycji jest uzasadniony przez szeroki zakres działań, które obejmą stworzenie atrakcyjnej ścieżki edukacyjnej i dostosowanie terenu do prowadzenia zajęć na świeżym powietrzu. Projekt „Na tropie przyrody” ma na celu przekazanie wiedzy i promocję ochrony środowiska poprzez interaktywną edukację, dlatego dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić optymalny przebieg inwestycji.

Wniosek

Ścieżka edukacyjna projektu „Na tropie przyrody” stanowi innowacyjne narzędzie w procesie nauczania i uczenia się. Dzięki interaktywnemu i atrakcyjnemu podejściu, dzieci mają możliwość poznać przyrodę w praktyczny sposób, rozwijając jednocześnie swoje umiejętności i zainteresowania.

Realizacja tej ścieżki przyczyni się do podniesienia świadomości ekologicznej młodych ludzi oraz umożliwi im tworzenie więzi z regionem. Wprowadzenie innowacyjnych metod nauczania pozwoli na efektywne przyswajanie wiedzy przez uczniów i rozwinięcie ich kreatywności.

Projekt edukacyjny „Na tropie przyrody” jest wartościowym i efektywnym sposobem wprowadzenia innowacji do procesu nauczania i uczenia się. Wspiera rozwój umiejętności poznawczych, samodyscypliny i odpowiedzialności środowiskowej u młodych ludzi, tworząc jednocześnie przyjazne środowisko edukacyjne.

Możesz również polubić